7-25/а -3/5 без балкона за 5000р + счетчики кон телефон 8-913-546-38-50