сниму небольшой гараж. р-н саянмрамора. 8913 545 5784