10-18 на 5/9 без ремонта 64 кв.м.1530 000 с 8935463850,20770