http://www.avito.ru/sayanogorsk/odezhda_ob...urtka_253990379

http://www.avito.ru/sayanogorsk/odezhda_ob...yubka_253988471

http://www.avito.ru/sayanogorsk/odezhda_ob...plate_253986347

Присоединённые эскизы
Саяногорск Инфо - Присоединённое изображение
Саяногорск Инфо - Присоединённое изображение
Саяногорск Инфо - Присоединённое изображение