нужна видио карта на DDr1 на 512 и выше devil_2.gif