ребята нужен хард сата срочно на ноут бук гигов на 60-80